Historický vodojem

Na návsi lze shlédnout výjimečné vodní dílo v podobě velkého kamenného válce.
 
Jde o vodní rozvaděč z počátku 19. stol., který důmyslně zabezpečoval rozvod vody do jednotlivých stavení ve vsi.
Ze studen pod Želnavskými vrchy byla voda přiváděna dřevěným potrubím. Přivaděč ústil z podzemí do středu válce a jím pomocí gravitační síly vystoupal až k vrcholu. Zde se voda přelévala do celkem deseti otvorů, které opět v patě válce ústily do trubního napojení vedoucího do jednotlivých selských usedlostí. 
 
Od r. 1963 je objekt památkově chráněn.
 
Vodní rozvaděč byl od vodního zdroje odpojen v 70. letech 20. století.
 
V roce 2004 byl žulový plášť objektu odborně očištěn a odhalen starý německý nápis z roku 1818.